Inteligentna tehnologija lepljenja postavlja nove standarde.

Više o mašini

Kratki ciklusi presovanja (od cca 1 min.) I ekstremno kratko vreme podešavanja (to lako postižemo primer automatskim podešavanjem prese na potrebnu širinu ploče) osnovna su obeležja Dimiter-ove nove prese za širinsko lepljenje Dimter ProfiPress L. Presa omogućava ostvarivanje veoma visokih dnevnih kapaciteta. Dodatne prednosti prese Dimter ProfiPress L su savršeno prilagodljiv sistem utvrđivanja lepka visokom frekvencijom i činjenica da se presovanje ploče vrši velikim brojem individualnih pritisnih elemenata raspoređenih jedan pored drugoga pa ih ne moramo posebno podešavati na tačnu debljinu, dužinu i širinu ploče, jer kompenzuje odstupanja širine ploče i do 15 mm. Sa presom ProfiPress L je devijacija između lamela po debljini zanemarljivo malena. Zato je i bitno manji otpad pri brušenju ploča, a time i troškovi.

Pokretni vodič za zaustavljanje automatski podešava presu za svaku širinu panela i pojedinačnie elemente i pritiska ga automatski se podešava na dužinu panela. To znači da nije potrebno podešavanje kada se promene dužine ili širine. Ovo obezbeđuje maksimalni nivo fleksibilnosti.

Pritisak se ravnomerno raspoređuje po celoj dužini panela koristeći pojedinačne elemente. Nema potrebe za resetovanjem za promenu dužine panela.
 

Može se pomerati odvojeno, na zahtev, za dve različite širine panela u jednom procesu presovanja. Automatski se prilagođava širini panela.

Tehnologija visoke frekvencije koristi princip dielektričnog zagrevanja. To znači da se spojevi lepka zagrijavaju iznutra tako da se ne koristi energija za zagrijavanje drveta, a drvene lamele ostaju hladne i bez napetosti.

Vreme presovanja od jednog minuta (!) I dodatne opreme, kao što je automatsko lepljenje, znači da se kapacitet može povećati mnogo puta u poređenju sa ručnom lepljenjem.

Opcije

Automatsko uvlačenje drvenih lamela. Precizna glava za lepljenje za precizno nanošenje lepka. Do 50% smanjenje upotrebe lepka i smanjenje vremena lepljenja u poređenju sa ručnim lepljenjem.

Pokretanje dovodnog valjka i sinhronizovani transport. Na zahtev, sa gornjim uređajem za pritisak, za poboljšanu primenu lepka ili za zakrivljene grede.

Slični proizvodi

Kompaktna visoko-frekventna presa za lepljenje za industriju i trgovinu.

Perfektno podešen, visoka srednja klasa.

Jednstavno najbolji. Non-stop visoke performanse.

Visokofrekventna presa za lepljenje prozora, greda i panela