WEINIG OptiCut 200: Veliki dnevni kapacitet i potpuno pouzdan pogon.

Univerzalni OptiCut 200, OptiCut 200 Elite sa većim kapacitetom tako i OptiCut Exact sa najvećom tačnošću obrade, standardno nude potpunu optimizaciju. Merenje dužine elemenata vrši se pre prvog reza i to nezavisno o pogonu i potklizavanju. To znači maksimalno redukovanje otpadaka i najvišu dodatu vrednost. Tako se OptiCut isplati već nakon kratkog perioda. Na OptiCut-u 200 Elite / Exact moguće je ugraditi i našu jedinstvenu ulaznu transportnu traku VarioSpeed (patent je prijavljen) koja zatvara "rupu" između dve daske u nizu. Smanjenjem inače neizbežnog praznog hoda na testeri moguće je povećanje kapaciteta do 20%. Upotrebljavanjem komercijalno dostupnih delova, na primer transportnih traka koje se mogu popraviti na licu mesta, smanjuju se proizvodni troškovi. Za automatsko razvrstavanje razrezanih komada nudimo sigurna i pametna rešenja, kao na primer naš inteligentno upravljani otvor za ubacivanje otpada (DIMTER-ov patent). Komadi za otpatke padaju u otvor iza transportne trake dok se kratke dobre dužine mogu sigurno transportovati do stanica za razvrstavanje (transportna traka). S tim 100% pouzdanim sistemom razvrstavanja otpadaka od dobrih delova izbegavamo kasnije naknadno razvrstavanje. U otvor lako mogu pasti i duži delovi, koji se moraju višestruko rezati, kad se otpad izduva, stoga ne treba dodavati veće količine vazduha.


-  OptiCut 200  -

WEINIG OptiCut 200 - Perfektan početak za unakrsno sečenje visokih performansi.


-  OptiCut 200 Extreme  -

WEINIG OptiCut 200 Extreme - Perfektan za maksimalne performanse.


-  OptiCut 200 Elite  -

WEINIG OptiCut 200 Elite -  Još više snage za unakrsno sečenje visokih performansi.


-  OptiCut 200 Exact  -

WEINIG OptiCut 200 Exact-  Pravi izbor za optimalnu preciznost.