Veliki dnevni kapacitet i potpuno pouzdan pogon.

Više o mašini

Univerzalni OptiCut 200, OptiCut 200 Extreme sa većim kapacitetom tako i OptiCut Exact sa najvećom tačnošću obrade, standardno nude potpunu optimizaciju. Merenje dužine elemenata vrši se pre prvog reza i to nezavisno o pogonu i potklizavanju. To znači maksimalno redukovanje otpadaka i najvišu dodatu vrednost. Tako se OptiCut isplati već nakon kratkog perioda. Na OptiCut-u 200 Extreme / Exact moguće je ugraditi i našu jedinstvenu ulaznu transportnu traku VarioSpeed (patent je prijavljen) koja zatvara “rupu” između dve daske u nizu. Smanjenjem inače neizbežnog praznog hoda na testeri moguće je povećanje kapaciteta do 20%.

Upotrebljavanjem komercijalno dostupnih delova, na primer transportnih traka koje se mogu popraviti na licu mesta, smanjuju se proizvodni troškovi. Za automatsko razvrstavanje rezanih komada nudimo sigurna i pametna rešenja, kao na primer naš inteligentno upravljani otvor za ubacivanje otpada (DIMTER-ov patent). Komadi za otpatke padaju u otvor iza transportne trake dok se kratke dobre dužine mogu sigurno transportovati do stanica za razvrstavanje (transportna traka). S tim 100% pouzdanim sistemom razvrstavanja otpadaka od dobrih delova izbegavamo kasnije naknadno razvrstavanje. U otvor lako mogu pasti i duži delovi, koji se moraju višestruko rezati, kad se otpad izduva, stoga ne treba dodavati veće količine vazduha.

“OptiCut (puna) optimizacija: Softver DimterLine OptiCut optimizirera, osigurava optimalnu regeneraciju drveta i time maksimalnu dobit. Poprečne rezne dužine, uklanjanje defekata, optimizacija – optimizacija može lako uštedeti 8% ili čak više na otpadu. To znači da se OptiCut brzo isplati. Standardna statistika proizvodnje svakog OptiCut-a će vam dati kratak pregled toga i može se lako pregledati kontaktiranjem mreže kompanije. Ovo stvara transparentnost u kupovini drveta i performansama proizvodnje. “

Široki valjci za uvlačenje drvo drže čvrsto. Valjci su duboko uklopljeni u sto, sprečavajući prevrtanje kratkih dužina i održavanje ravnog, preciznog sečenja. Pojedinačno ciklički pritisni valjci odozgo stvaraju potreban kontra pritisak za brzo i precizno pozicioniranje bez korekcije i uticaja. Pritisni valjci se spuštaju tek nakon startovanja ploče, što znači da nemaju vibracije i da imaju malu potrošnju. Snažna pogonska jedinica garantuje visok dugoročan učunak. Brzi hod testere postiže visok dnevni protok drveta.

Visoke performanse bez ugrožavanja standarda je prednost koju vam nudi DimterLine OptiCut serija. Nezavisno vođeni merni točkovi mere samo kada je drvo u pokretu. Nekontrolisano proklizavanje ili izduženje trake u sistemu za napajanje ne narušavaju rezultate sečenja dok mašina seče tačno na željenoj tački. Time se izbegavaju greške kod dobrog drveta i garantuju precizne fiksne dužine bez obzira na kvalitet drveta. Standardne transportne trake smanjuju operativne troškove mašina, koje su profitabilne. To znači maksimalno smanjenje otpada i optimalno stvaranje vrijednosti. To znači da se DimterLine OptiCut brzo isplati.

Prioritet za OK delove – kod sortiranja sa visokim kapacitetom rezanja, posebno je važno pouzdano odvajanje otpadnih i OK delova. U inteligentno kontrolisanom odvodnom vratilu serije DimterLine OptiCut 200, nudimo vam pouzdano rešenje za sve testere. Precizno sortiranje OK delova povećava proizvodni tok tokom sečenja.
Inteligentno kontrolisano odvodno vratilo se nalazi direktno u testeru. Osovina je precizno usaglašena sa karakteristikama poprečnih testera. To znači da se otpadni delovi pouzdano odvajaju od OK delova, izbjegavajući probleme kod sortiranja i dalje obrade. Višestepeni sistem takođe omogućava da se duži otpadni delovi direktno ispuštaju – izbegavajući dodatne faze koje utiču na performanse. Najkompetentnije rešenje za pouzdano sortiranje i proizvodnju bez problema – uz punu iskorišćenost testera.
Automatsko sortiranje – OptiCut se brzo širi. I zna sve dužine reza. To znači konzistentnost prilikom naknadnog sortiranja po dužini, kvalitetu, itd. To pojednostavljuje logistiku i štedi osoblje.

OptiCut 260

Još više performansi za poprečno sečenje.

OptiCut 200 Exact

Pravi izbor za optimalnu preciznost.

OptiCut 200 Extreme

Optimizer za maksimalne performanse.