Fleksibilnost kao standard u proizvodnji.

Više o mašini

Dvostrani profileri su “svemogući” među mašinama za obradu drveta.
Podužna i poprečna obrada u prolazu nisu nikakav problem. Radni komadi se preko lančane trase transportuju pored različitih obradnih agregata. Pritom se radni komadi drže putem gornjeg pritiska i pritiskaju na referentnu površinu,lančanu trasu. Iz tog razloga se radni komadi sa lica uvek obradjuju odozdo.

Različitie radne korake, kao nut i pero, krajčenje, paranje i rezanje ProfiShape odrađuje sa lakoćom. Radne komade od masivnog drveta, drvenih materijala i drugi rezajući materijali mogu se obrađivati na dvostranom profileru.

Prednosti profiShape-a na dlanu:

ProfiShape dvostruki profiler može proizvesti uzdužne i ugaone spojeve sa najvišim nivoom preciznosti.

Formatiranje različitih tipova panela je vrlo česta primena i ovdje se obrađuje sa najvećom brzinom punjenja.

Novi materijali koji treba obraditi dolaze na tržište svaki dan . ProfiShape nudi skoro sve mogućnosti za to.

Video

Pusti video

Galerija