Ultra klasa visokih preformansi

Glavne prednosti mašine

Više o mašini

Mašine za dužinsko nastavljanje drveta HS 120 i HS 200 nepobedive su u području kapaciteta i kvaliteta. Protočne Weinig-ove linije za dužinsko nastavljaje sa ležećim spojem najbrže su na celom tržištu. Glodalica je u kontinuiranom prolazu sposobna obraditi do 200 komada u minutu. Dodatno je moguće integrisati komponente za visok učinak poput automatskog dodavanja ili kontrolne obrade čeone strane.

Komadi koji ne zadovoljavaju kriterijume kvaliteta isključuju se iz procesa još pre nanošenja lepka. Promer alata može biti između 228,6 i 266,7 mm (odnosno između 9 i 10 1/2 inča) u HS ili HM varijanti.

Vertikalno nastavljanje je najčešće korišćeno nastavljanje po svetu.  Linije za dužinsko nastavljanje predstavljju najveću dodatnu vrednost.

Vertikalni spoj koristi se uglavnom za nastavljanje konstrukcionog drveta i lepljenih elemenata za prozore.

Horizontalno nastavljanje je drugo najčešće nastavljanje elemenata, i kod jednostavnih, tako i kod automatskih linija. Prvenstveno se koristi u proizvodnji ploča za nameštaj i kuhinjskih stolova, gde se spoj ne može videti.

Ceo paket za najveće performanse i zahteve

Početni model linija za dužinsko nastavljanje kratkog drveta. Omogućuje izradu horizontalnog (obično masivne ploče) ili vertikalnog spoja (primer lepljeni blokovi) u najvišem kvalitetu.

Fleksibilna linija za horizontalni ili vertikalni spoj, koji omogućava velike brzine nastavljanja, i stoga su prikladne onima kojima je potrebno nastavljanje velikog kapaciteta.

Snažan srednji nivo linija za dužinsko nastavljanje sa pokretnim stolom, koji se može okretati ručno ili automatski. Za horizontalni ili vertikalni spoj.