Fleksibilna linija za vertikane i horizontalne profile

Glavne prednosti mašine

Više o mašini

Mašina za dužinsko nastavljanje Weinig CombiPact je fleksibilna linija visokog učinka kako za horizontalni tako i za vertikalni spoj. Ovom univerzalnim mašinom za dužinsko nastavljanje drveta zadovoljavate sve potrebe – brzo i najkvalitetnije. Svejedno je kakav vertikalni ili horizontalni spoj hoćete, sve je moguće!

Izvanredno obeležje mašine za dužinsko nastavljanje drveta CombiPact su dve jedinice za glodanje. Ta varijanta sa dve suprotne jedinice za glodanje osnova je za postizanje visokih kapaciteta i velike brzine. Budući da su obe jedinice za glodanje povezane preko osnovnog tela, linija je kompaktna i stabilna. Tako izbegavamo jake vibracije i postižemo jako dobre rezultate.

Vertikalno nastavljanje je najčešće korišćeno nastavljanje po svetu.  Linije za dužinsko nastavljanje predstavljju najveću dodatnu vrednost.

Vertikalni spoj koristi se uglavnom za nastavljanje konstrukcionog drveta i lepljenih elemenata za prozore.

Horizontalno nastavljanje je drugo najčešće nastavljanje elemenata, i kod jednostavnih, tako i kod automatskih linija. Prvenstveno se koristi u proizvodnji ploča za nameštaj i kuhinjskih stolova, gde se spoj ne može videti.

Ceo paket za najveće performanse i zahteve

Početni model linija za dužinsko nastavljanje kratkog drveta. Omogućuje izradu horizontalnog (obično masivne ploče) ili vertikalnog spoja (primer lepljeni blokovi) u najvišem kvalitetu.

Snažan srednji nivo linija za dužinsko nastavljanje sa pokretnim stolom, koji se može okretati ručno ili automatski. Za horizontalni ili vertikalni spoj.

Linije za dužinsko nastavljanje najvećih kapaciteta, koje omogućuju proizvodnju horizontalnog spoja. Prikladno za proizvođače masivnih ploča, kojima je potreban visok kapacitet nastavljanja.