Automatski banseci

Fleksibilna obrada za sve stolarije i drvoprerađivače sa visokim zahtevima u pogledu rezanja i životnog veka.

Robusni bansek za sečenje u verziji sa jednom trakom (Single) ili dve trake (Twin). Brzina pomeranja do 60 m / min.

Jednostruki ili dvostruki automatski bansek sa brzinom punjenja do 150 m / min.

U svojoj klasi u pogledu dizajna i obrade. Snažan komad u području visokih performansi, zahvaljujući robusnoj i čvrstoj konstrukciji. Sa ekstremnim brzinama punjenja do 150 m / min. Pogodno i brzo podesivo zatezanje noževa osigurava odličnu preciznost rezanja. Jednostavna i brza podešavanja dimenzija obezbeđuju visoku produktivnost. Pored toga, dobićete od sigurnosti zasnovane na strogim standardima kvaliteta, fantastičnoj jednostavnosti upotrebe i, naravno, vrhunskoj usluzi lidera svetskog tržišta

Koji su vaši zahtevi? Svi su u Vašim rukama. Izaberite neku od naših mašina. Od osnovnog modela BKS do visokih performansi, BK60 / 80 i BKW. Bilo da se radi o jednostrukoj ili dvostrukoj testeri za dvostruko rezanje. Korisni dodaci, kao što su koso rezanje i automatska optimizacija drveta / srednji rez, omogućuju da se automatski banseci koriste u praktično svakom proizvodnom procesu.