Napravljen za maksimalnu dinamiku i performanse prilikom svakog reza.

Više o mašini

Najbrži OptiCut na svetu! DIMTER, vodeći je na svetu u oblasti optimizer, zajedno sa OptiCut-om 450 Quantum drži svetski rekord sa 540 rezova u minuti! Na sajmu Ligna + 2005 su ove mašine predstavljene široj publici.

OptiCut 450 Quantum je naravno opremljen jedinstvenim ulaznim transporterom sa sistemom Vario Speed koji omogućava sečenje bez prekida, naime smanjuje “rupu” između dve daske u sledu! Takođe je integrisan i inteligentno upravljan otvor za odstranjivanje otpadaka koji se otvara tačno onoliko koliko je potrebno. Posebni pogonski valjci HighGrip, prilagođeni vrsti drveta, brinu se za prenos snage na komade i tačno pozicioniranje istih.

Pozicioniranje se podupire sistemom za merenje dužine komada, koji ne zavisi od pogona testere, te postiže tačnost do + / – 0,8 mm. Svaki radni se najpre u potpunosti izmeri tako da se razrez optimizuje po celoj dužini. Poseban agregat testere može se tačno upravljati tako da se pri rezanju “iščupanja” smanjuju do minimuma.

Teški valjci za punjenje odozgo drže drvo sigurno. To znači siguran transport bez problema kroz OptiCut. Čak i sa grubim kvalitetom drveta, pognutom ili uvijenom drvetom – pogonski valjci prate konturu drveta. Visoko prijanjajući valjci Dimter Line omogućavaju izuzetnu dinamičnost prilikom pozicioniranja i ubrzavanja. Snažna pogonska jedinica garantuje visok dugoročni učinak. Izuzetno brz hod testere postiže vrlo visoku frekvenciju sečenja.

OptiCut sa Vario Speed – povećanje performansi od 20% preko odvajanja punjenja od testere.
Ko želi kupiti više testera nego što je potrebno? Uživajte u neprekidnom poprečnom sečenju uz kontinuirano punjenje! OptiCut iz linije Dimter nudi ogroman potencijal u svakom pogledu. Da bi se ovaj potencijal maksimalno povećao, inteligentno kontrolisani VarioSpeed smanjuje razmak između obradaka što je više moguće. To znači da se OptiCut stalno snabdeva drvetom. Ovo čini sistem još profitabilnijim.

 

Visoke performanse bez ugrožavanja standarda je prednost koju vam nudi DimterLine OptiCut serija. Nezavisno vođeni merni točkovi mere samo kada je drvo u pokretu. Nekontrolisano proklizavanje ili izduženje trake u sistemu za napajanje ne narušavaju rezultate sečenja dok mašina seče tačno na željenoj tački. Time se izbegavaju greške kod dobrog drveta i garantuju precizne fiksne dužine bez obzira na kvalitet drveta. Standardne transportne trake smanjuju operativne troškove mašina, koje su profitabilne. To znači maksimalno smanjenje otpada i optimalno stvaranje vrijednosti. To znači da se DimterLine OptiCut brzo isplati.

Prioritet za OK delove – kod sortiranja sa visokim kapacitetom rezanja, posebno je važno pouzdano odvajanje otpadnih i OK delova. U inteligentno kontrolisanom odvodnom vratilu serije DimterLine OptiCut 200, nudimo vam pouzdano rešenje za sve testere. Precizno sortiranje OK delova povećava proizvodni tok tokom sečenja.
Inteligentno kontrolisano odvodno vratilo se nalazi direktno u testeru. Osovina je precizno usaglašena sa karakteristikama poprečnih testera. To znači da se otpadni delovi pouzdano odvajaju od OK delova, izbjegavajući probleme kod sortiranja i dalje obrade. Višestepeni sistem takođe omogućava da se duži otpadni delovi direktno ispuštaju – izbegavajući dodatne faze koje utiču na performanse. Najkompetentnije rešenje za pouzdano sortiranje i proizvodnju bez problema – uz punu iskorišćenost testera.
Automatsko sortiranje – OptiCut se brzo širi. I zna sve dužine reza. To znači konzistentnost prilikom naknadnog sortiranja po dužini, kvalitetu, itd. To pojednostavljuje logistiku i štedi osoblje.

OptiCut 450 XL

Savršen za poprečno sečenje izuzetno velikih preseka – u rekordnom roku.

OptiCut 450 Quantum

Postavlja standarde. Najbrži OptiCut na svetu!

OptiCut 450 FJ+

Video

Pusti video