WEINIG EasyStop sistem pozicioniranja: Početni korak ka automatizaciji ručnih obradnih mašina

Ovako jednostavno još niste kratili, bušili ili rezbarili! Uvek isto, koji god da se postupak ponavlja, sa EasyStop-om se taj postupak može savršeno automatizovati.

Automatski sistem graničnika i pozicioniranja preuzima pozicioniranje radnih komada skoro kod svake mašine. EasyStop Vas pritom podržava da uobičajene poslove brže, jednostavnije i preciznije odradite.

Vaša lična korist? Do toga zaključka vrlo jednostavno možete i sami da dođete. Koliko graničnika dužina ste prilikom odrađivanja radnih naloga morali da koristite, da ih postavite ispred i iza radnih komada? Sa automatskim sistemom pozicioniranja EasyStop nećete morati nijednom!

Podešavanje graničnika na novu meru, realizacija probnih radova i kontrola tačnosti mera pripadaju prošlosti. Sve to vreme ubuduće možete koristiti za važnije poslove.

Video

Pusti video