Optimizeri

OptiCut S 50+

Perfektan ulazak u automatsko unakrsno sečenje.

Univerzalan i svestran kao i vaši klijenti.

OptiCut 150

Napravljen za automatsko poprečno sečenje

Jak koncept za unakrsno sečenje visokih performansi.

Napravljen za maksimalnu dinamiku i performanse prilikom svakog reza.

Automatski optimizeri: potencijal za veću efikasnost, veću dodatu vrednost, uštedu troškova i veći dobitak!
Tamo gde se prerađuje drvo, tamo se i dužinski seče. Često na ručnim testerama za uzdužno sečenje. DIMTER se bavi razvojem automatskih Optimizera duže od 25 godina te je u međuvremenu postao vodeći na tržištu u području Optimizera.
U velikim pogonima koji trebaju velike kapacitete koriste se protočni optimizeri sa dovodnom transportnom trakom, u manjim pogonima koriste se optimizeri sa potisnom rukom, koji se odlikuju tačnošću reza.

Prednosti DIMTER-ovih optimizera:
1. Više sigurnosti
2. Veći učinak – time i manji troškovi
3. Bolja iskorištenost drveta – time i veća dobit