Snažna linija za dužinsko nastavljanje srednjeg opsega

Glavne prednosti mašine

Više o mašini

Mašina za dužinsko nastavljanje Ultra predstavlja snažan srednji opseg Weinig-ovih linija. Kompaktna Ultra ima sve prednosti promišljene Weinigove tehnologije, veliki učinak i zadovoljavajuću fleksibilnost. Zahvaljujući pomerajućem stolu koji se okreće ručno ili automatski to je savršeno rešenje za ekonomično iskorišćenje ostataka drveta u srednje velikim pogonima.

U standardu je na mašini za dužinsko nastavljanje Ultra moguća obrada komada širine do 205 i ulaznih dužina od 150 do 1000 mm. No, mogu se obrađivati i komadi dužine 2 ili 3 m (za proizvodnju konstrukcionog drveta).

Vertikalno nastavljanje je najčešće korišćeno nastavljanje po svetu.  Linije za dužinsko nastavljanje predstavljju najveću dodatnu vrednost.

Vertikalni spoj koristi se uglavnom za nastavljanje konstrukcionog drveta i lepljenih elemenata za prozore.

Horizontalno nastavljanje je drugo najčešće nastavljanje elemenata, i kod jednostavnih, tako i kod automatskih linija. Prvenstveno se koristi u proizvodnji ploča za nameštaj i kuhinjskih stolova, gde se spoj ne može videti.

Ceo paket za najveće performanse i zahteve

Početni model linija za dužinsko nastavljanje kratkog drveta. Omogućuje izradu horizontalnog (obično masivne ploče) ili vertikalnog spoja (primer lepljeni blokovi) u najvišem kvalitetu.

Fleksibilna linija za horizontalni ili vertikalni spoj, koji omogućava velike brzine nastavljanja, i stoga su prikladne onima kojima je potrebno nastavljanje velikog kapaciteta.

Linije za dužinsko nastavljanje najvećih kapaciteta, koje omogućuju proizvodnju horizontalnog spoja. Prikladno za proizvođače masivnih ploča, kojima je potreban visok kapacitet nastavljanja.