WEINIG oprema za skeniranje grešaka na drvetu: Snimanje grešaka na prvi pogled.

LUXSCAN oprema za skeniranje – konstantno automatsko saznavanje grešaka na drvetu, različitih nijansa boja... - za optimalno iskorištenje drvne sirovine!

U modernoj preradi drveta potpuno automatske linije visokih kapaciteta sve se više koriste već kod razreza sirovog drveta. U tom procesu uključenje skenera čini integralni deo cele opreme. Skener munjevito i svestrano prepoznaje relevantne podatke o drvetu (npr. kvrge) i punom proizvodnom brzinom ih šalje mašinama koje slede u procesu, testerama za rasecanje i optimizerima. Bez ovakve automatske opreme za prepoznavanje, veliki učinak linija  bila bi nezamisliva. Veliki su zahevi postavljeni i pred tehniku za upravljanje mašinama i linijama. Razvojna odeljenja koncerna WEINIG GROUP pripremili su rešenja za visoko automatizirane pogone. Osiguravamo vam pouzdan tok proizvodnje, kako za upotrebu na tvrdom, tako i na mekanom drvetu.

LUXSCAN pri tome nudi pravu konfiguraciju za svaku upotrebu. Ona počinje  razvrstavanjem po bojama, sa Match-Scan-om. Rip-Scanner pomoću najmodernijeg sastava senzora omogućava klasifikaciju čistih sirovih ploča i kasniji optimizirani razrez na testeri za razreze ProfiRip. Combi-Scan svestrani je talent za dužinsko sečenje, jer nudi brojne kombinacije senzora koji kod čistih površina drveta omogućavaju tačno traženo prepoznavanje i klasifikaciju površina. X-Scan prepoznaje čak i razlike u gustoći drva. Kad optička tehnologija dosegne svoje granice (primer, kod prljavih površina ili posebnih sustava drva) radi se rendgenska tehnologija. Tako u tehnologiji skeniranja možete pronaći širok spektar proizvoda pomoću kojih možete ispuniti i individualne zahteve kupaca. Tako WEINIG nudi sve u jednom, od sirovih ploča do konačnog proizvoda – potpuno automatski tok.


-  CombiScan +  -

WEINIG CombiScan + - svestrani talenat sa tehnologijom Multi-Scan za potpuno automatsko grafičko obuhvatanje površine drveta.


-  EasyScan  -

WEINIG EasyScan - najprofitabilnije rešenje za optimiranje drveta.


-  EScan  -

WEINIG EScan -Nova dimenzija za sortiranje po snazi.