Oprema za dužinsko rasecanje i optimiranje drveta: Savršene za dugoročni kontinuirani rad i velike dimenzije.

Automatski optimizeri: potencijal za veću efikasnost, veću dodatu vrednost, uštedu troškova i veći dobitak!

Tamo gde se prerađuje drvo, tamo se i dužinski seče. Često na ručnim testerama za uzdužno sečenje. DIMTER se bavi razvojem automatskih Optimizera duže od 25 godina te je u međuvremenu postao vodeći na tržištu u području Optimizera.
U velikim pogonima koji trebaju velike kapacitete koriste se protočni optimizeri sa dovodnom transportnom trakom, u manjim pogonima koriste se optimizeri sa potisnom rukom, koji se odlikuju tačnošću reza.

Prednosti DIMTER-ovih optimizera:

1. Više sigurnosti

2. Veći učinak – time i manji troškovi

3. Bolja iskorištenost drveta – time i veća dobit


-  Protočni  -

Protočni -čiste performanse i efikasnost za najnaprednije unakrsno sečenje.


-  Sa potisnom rukom  -

Sa potisnom rukom - univerzalni i raznolik za sve zahteve vaših klijenata.