Dvostrani profiler: Fleksibilnost kao standard u proizvodnji.

Dvostrani profileri su "svemogući" među mašinama za obradu drveta.

Podužna i poprečna obrada u prolazu nisu nikakav problem. Radni komadi se preko lančane trase
transportuju pored različitih obradnih agregata. Pritom se radni komadi drže putem gornjeg pritiska
i pritiskaju na referentnu površinu,lančanu trasu. Iz tog razloga se radni komadi sa lica uvek obradjuju
odozdo.

Različitie radne korake, kao nut i pero, krajčenje,paranje i rezanje ProfiShape odrađuje sa lakoćom.
Radne komade od masivnog drveta, drvenih materijala i drugi rezajući materijali mogu se obrađivati
na dvostranom profileru.

Prednosti ProfiShape-a na dlanu:

-Podužna-i poprečna obrada na jednoj mašini
-veliki broj materijala može se obraditi na dvostranom profileru
-ugaoni- i / ili kosi rezovi
-visoka preciznost profila koji se izrađuju
-visoka preciznost ponavljanja
-kratko vreme podešavanja
-prilagođene haube alata za optimalno odvođenje piljevine
i smanjenje energetskih troškova "

 


-  ProfiShape  -